Trwa ładowanie... Please wait...
Historia Parafii PDF Drukuj Email
 
    Powstanie popowickiej parafii na początku XX wieku wiązało się ze wzrostem liczebnym ludności katolickiej w tej części miasta. Fakt ten spowodował, iż w 1905 r. podjęto decyzję o budowie kaplicy św. Jerzego, a nieco później domu parafialnego. W ten sposób powstała samodzielna kuracja – okręg duszpasterski, który 25 maja 1914 r. podniesiono do rangi parafii. Obejmowała ona wówczas, oprócz Popowic, Gądów Mały, Kozanów, Pilczyce oraz Maślice Wielkie i Małe. Dynamiczny urbanistyczny rozwój Popowic w latach 20. zaowocował m. in. budową neogotyckiego kościoła św. Jadwigi przy ulicy Kłodnickiej. Kościół ten zniknął niestety z powierzchni ziemi, zniszczony w czasie wojny, a następnie rozebrany.

   
Tymczasem w roku 1928 przy kościele św. Jerzego osiedlili się Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej wspomagając proboszcza w jego pracy duszpasterskiej. Okres II wojny światowej przyniósł ogromne zniszczenia w zachodniej części Wrocławia, w wyniku których popowickie osiedle przestało istnieć. Pomimo wielu przeciwności w latach 195153 oblaci dokonali odbudowy kościoła i klasztoru. Ich opieką duszpasterską byli wówczas otoczeni mieszkańcy 16 domów wzdłuż ulicy Legnickiej, a także Kozanowa i Pilczyc. 16 grudnia 1969 r. erygowano na Popowicach odrębną parafię.

   
Zwrot w dziejach maleńkiej, jak dotąd, wspólnoty parafialnej nastąpił w początku lat 70., gdy na Popowicach rozpoczęto budowę osiedla mieszkaniowego przewidzianego na 20 tys. osób. Inwestycja ta stanowiła duże wyzwanie również dla ojców oblatów, których naczelnym zadaniem stało się zorganizowanie od podstaw dużej parafii miejskiej. Dlatego jednym z głównych zadań było wybudowanie zaplecza katechetycznego, a w perspektywie także nowej świątyni zdolnej pomieścić ciągle wzrastającą liczbę wiernych.

  
W roku 1974 oblaci uzyskali pozwolenie na wzniesienie budynku administracyjno-gospodarczego, który tymczasowo przeznaczono na cele katechetyczne i liturgiczne. Natomiast zdobycie zgody na rozpoczęcie budowy nowej świątyni było przez kilka lat nieosiągalnym marzeniem. Wszelkie wysiłki w tym kierunku spotykały się z kategoryczną odmową władz komunistycznych. Radosny przełom nastąpił dopiero 20 sierpnia 1980 r. Uroczystość poświęcenia kamienia węgielnego 16 maja 1982 r. rozpoczęła okres dwunastoletnich prac, którymi kierowali o. proboszcz Stanisław Cyganiak OMI i inż. Mieczysław Szatański. Autorami projektu architektonicznego byli: Wacław Hryniewicz, Wojciech Jarząbek i Jan Matkowski.

   
Symbolicznym znakiem początku nowej epoki w dziejach popowickiej wspólnoty był dekret odczytany 19 kwietnia 1991 r. podczas wizytacji bp. Adama Dyczkowskiego, na mocy którego parafia zmieniła dotychczasowe wezwanie i została powierzona Matce Bożej Królowej Pokoju. Trzy lata później, 8 października 1994 r., miała miejsce podniosła uroczystość konsekracji nowego kościoła, na której obecni byli nuncjusz apostolski abp Józef Kowalczyk i metropolita wrocławski kard. Henryk Gulbinowicz.
 
Na podstawie: M. Kaczmarek
„Parafia MBKP we Wrocławiu na Popowicach”
Wrocław 1997
opracowała A. Maziarska
 
 
Obecnie do parafii należą następujące ulice na Popowicach i Gądowie:

        Białowieska,
        Bobrza,
        Jelenia,
        Kłodnicka (nr 1-9),
        Kwiska,
        Legnicka (nr 45-55, 62-158),
        Małopanewska,
        Niedźwiedzia,
        Popowicka,
        Starograniczna,
        Stobrawska,
        Wejherowska,
        Żubrza,
        Port Popowice,
        Stacja Popowice
 
Opieką duszpastersko-katechetyczną objęte są dzieci z 4 przedszkoli, 2 szkół podstawowych (w tym 1 specjalna), 2 gimnazjów (w tym 1 specjalne). Na terenie parafii znajduje się także 1 szkoła średnia: Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 

Parafia NMP Królowej Pokoju
ul. Ojców Oblatów 1
54-239 WROCŁAW
Biuro Parafialne:
tel. 71 793 67 71 w. 46
fax. 71 793 67 71 w. 30
@2011 Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju, ul. Ojców Oblatów 1, 54-239 Wrocław